17/01/2016

Pensar os Espazos das Familias

As compañeiras que coordinan distintos Espazos das Familias xúntanse a cotío para programar, compartir, deseñar, pensar e repensar o labor de acompañar ás familias na crianza dos seus fillos e fillas.

Dentro do pensamento e a acción da Asociación Socioeducativa Antonio Gandoy está o feito de actualizarnos constantemente e estar en permanente formación, polo que compartir experiencias e aprendizaxes resulta imprescindible para o noso traballo.

As fotos que presentamos a continuación son do pasado 8 de xaneiro: 


Ningún comentario:

Publicar un comentario